LIVED LANDS. Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron Age and Roman provincial period
EN RO

This project is funded by the Ministry of Research and Innovation CNCS - UEFISCDI

This project is managed under the administrative and scientific authority of the Romanian Academy Cluj-Napoca Branch

Results

Report 2021
Report 2022

Conferences


Workshop Lived lands. Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron Age and Roman provincial period. Methods and theories, Alba Iulia – Şeuşa 19-21 noiembrie 2021.

Conference Arheologia în Transilvania. De la cercetarea de teren la interpretare. Zilele Academice Clujene, Cluj-Napoca, 21-22 octombrie 2021.


Presentations at National Conferences

B. Ciută, Considerații privind speciile de plante descoperite în așezarea romană de tip villa rustica de la Oarda de Jos-Bulza (Alba Iulia). Sesiunea Științifică Multiculturalitate şi Patrimoniu Istoric în Transilvania, ediţia a XIII-a, Sebeş, 15 octombrie 2021.

M. Egri, M. McCarty, A. Rustoiu, A. Drăgan, M. Puşcaş, A. C. Căsălean, A.V. Georgescu, Villa rustica de la Oarda-Bulza – elemente de arhitectură și tehnici constructive. Zilele Academice Clujene 2021. 50 de ani de cercetări la Potaissa. Simpozionul Național Arheologia în Transilvania. De la cercetarea de teren la interpretare, Cluj-Napoca, 21 octombrie 2021.

A. Rustoiu, M. Egri, A. Drăgan, A.C. Căsălean, A.V. Georgescu, G. Balteş, Sz.S. Gál, G. El Susi, Necropola „scitică” de la Sâncrai. Morminte deviante. Zilele Academice Clujene 2021. 50 de ani de cercetări la Potaissa. Simpozionul Național Arheologia în Transilvania. De la cercetarea de teren la interpretare, Cluj-Napoca, 21 octombrie 2021.

A. Rustoiu, M. Egri, M. McCarty, A. Drăgan, A. Căsălean, A. Georgescu, M. Pușcaș, B. Ciută, Villa rustica de la Oarda-Bulza (jud. Alba). Rezultate preliminare. Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, 29-31 octombrie 2021.

A. Rustoiu, M. Egri, A. Drăgan, A. Căsălean, A. Georgescu, G. Balteș, Sz. Gál, G. El Susi, B. Ciută, Săpăturile arheologice din necropola „scitică” de la Sâncrai, or. Aiud, jud. Alba. Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, Sibiu, 29-31 octombrie 2021.

R. Grindean, E.M. Hedi, I. Tanțău, Istoria vegetației și a utilizării terenurilor pe Valea Mureșului în epoca fierului. Conferința Națională Biodiversitate, Tradiții și Actualitate, ediția a 8-a, Cluj-Napoca, Romania, 19-20 noiembrie 2021.

M. Egri, Relația comunitate – mediu – exploatarea teritoriului. Metode de abordare și teorii în arheologia europeană. Workshop-ul Lived lands. Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron Age and Roman provincial period. Methods and theories, Alba Iulia – Şeuşa, 19-21 noiembrie 2021.

A. Rustoiu, Orizonturi istorice și cultural-cronologice în bazinul Mureșului mijlociu. O sinteză. Workshop-ul Lived lands. Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron Age and Roman provincial period. Methods and theories, Alba Iulia – Şeuşa, 19-21 noiembrie 2021.

M. Egri, A. Drăgan, Convivialitate locală – conexiuni regionale. Studiu de caz: ceramica de import din mithraeum-ul III de la Apulum, Workshop-ul Importuri și producție locală în provincia Dacia, Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2021.

M. Egri, M. McCarty, A. Rustoiu, A. Drăgan, M. Pușcaș, A.C. Căsălean, A.V. Georgescu, Villa rustica de la Oarda-Bulza – campaniile 2019-2021. Sesiunea Științifică Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român, Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2021.

I.V. Ferencz, Noi artefacte celtice descoperite în sud-vestul Transilvaniei. Sesiunea Științifică Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român, Alba Iulia, 25-26 noiembrie 2021.

A. Drăgan, Frontiere contemporane şi graniţe antice. Arheologia conflictelor şi interacţiunilor din secolul I p.Chr. la Porţile de Fier. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021.

M. Egri, Statut și autoritate în Transilvania la sfârșitul epocii fierului – rolul rețelelor regionale. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021.

I.V. Ferencz, Secvențe ale unor confruntări militare la Ardeu, la începutul secolului II p.Chr., din perspectiva unor descoperiri arheologice. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021.

A. Rustoiu, Tezaurele de argint ”dacice” din Moesia Superior. Conexiuni culturale ”transfrontaliere” în Clisura Dunării de la Augustus la Traian. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice a MNCR (online), 10 decembrie 2021.


Presentations at International Conferences

I.V. Ferencz, D. Vlase, G. Vlase, P. Sfârloagă, D. Micle, T. Vlase, Comparative thermal and hyphenated analysis of different mortars samples from Deva region. The XLII National Conference on Calorimetry, Thermal Analysis and Applied Thermodynamics January, 27 - 28 2021, Udine, Italy.

R. Grindean, E.M. Hedi, I. Tanțău, Land cover and land use in the Mureș Valley middle basin during the Iron Age. The 13th Romanian Symposium of Palaeontology, Iași, Romania, 16-17 septembrie 2021.

M Egri, Closing assessment of the Femine project. International Workshop on Iron Age Female Identity in the Southern Carpathian Basin, online meeting, 22 septembrie 2021.

A. Rustoiu, The archaeology of female mobility and identity in southern Carpathian Basin. International Workshop on Iron Age Female Identity in the Southern Carpathian Basin, online meeting, 22 septembrie 2021.

A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Graves with La Tène weapons and fluid cultural identities. New discoveries from south-western Transylvania. The 20th International Colloquium on Funerary Archaeology. Graves, Cenotaphs and Votive Deposits of Weapons in Europe - Bronze and Iron Ages, Târgu Jiu, 7-10 October 2021.

I.V. Ferencz, D. Pall-Both, Râșnițele și interpretarea lor. Cazul celor descoperite la Ardeu (com. Balșa, jud. Hunedoara). The XLVII International Symposium In Memoriam Constantin and Hadrian Daicoviciu, online, 24-26 noiembrie 2021.

R. Grindean, A. Feurdean, I. Tanțău, Human impact drove dramatic changes to forest ecosystems during the last four millennia: case studies from the Romanian Carpathians. Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice I.P. Voitești, Cluj-Napoca, 10 decembrie 2021.


Books

S. BereckiIdentity in Landscape, Connectivity and Diversity in Iron Age Transylvania (Bibliotheca Mvsei Marisiensis, series archaeologica, XVIII / Ethnic and cultural interferences in the 1st millennium BC to the 1st millennium AD, XXVII, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021, 140 p., ISBN: 978-606-020-325-4).


Articles published in journals indexed in international databases

Andrei Georgescu, Deliberately Deformed Shears from Early and Middle La Tene Graves in the Carpathian Basin. Analele Banatului S.N. 28, 2020, 67-73.

I.V. Ferencz, Descoperiri arheologice din a doua epocă a fierului în zona satului Vețel, jud. Hunedoara. Sargetia S.N. XI, 2020, 53-68.

A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Craftsmanship and identity. Tools and utensils in La Tène graves from the Eastern Carpathian Basin. Mousaios XXIII, 2020, 221-234.

A. Rustoiu, M. Egri, M.M. McCarty, G.T. Rustoiu, A. Drăgan, E. Powers, A. Georgescu, A.C. Căsălean, A. Turner, A. Popa, The role of Iron Age settlements at Oarda-Bulza in the agricultural exploitation of the middle Mureş Valley. Apulum 57, 2020, 93-112.

B. Ciută, M. Egri, Archaeobotanical data from villa rustica at Oarda-Bulza (Alba County). The 2019 campaign. Ephemeris Napocensis 31, 2021.

G. El Susi, Analysis of a dog skeleton deposited in a Scythian tomb-91/2016 from Sâncrai (Alba County). Ephemeris Napocensis 31, 2021.

G. El Susi, Animal management in the Latène settlement (2nd century BC - 1st century AD) at Săvârșin, Arad County. Ziridava 35, 2021.

I.V. Ferencz, M.C. Căstăian, D. Micle, A.C. Căsălean, I. Socol, A. Drăgan, Ardeu - Cetățuie, Campania 2020. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, Sibiu 2021, 42-43. A. Georgescu, A.C. Ardelean, A. Sărășan, D.L. Ciobotaru, I. Rădac, Șt. Popa, V. Bunoiu, I. Văsăliuț, Crivina-Leopoldsberg – a newly discovered Iron Age hilltop settlement from southwestern Romania. Ephemeris Napocensis 31, 2021, sub tipar.

A. Rustoiu, M.E. Egri, A.M. Drăgan, G.D. Balteş, G.T. Rustoiu, A.C. Căsălean, I.V. Ferencz, A.V. Georgescu, E.B. Ciută, C. Șuteu, T. Borșan, M. Pușcaș, Oarda, mun. Alba Iulia, jud. Alba. Punct: Bulza - villa rustica de la Oarda-Bulza. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, Sibiu 2021, 207-210.

A. Rustoiu, M.E. Egri, A.M. Drăgan, G.D. Balteş, G.T. Rustoiu A.C. Căsălean, I.V. Ferencz, A.V. Georgescu, E.B. Ciută, C. Șuteu, T. Borșan, M. Pușcaș, Sâncrai, oraş Aiud, jud. Alba. Punct: Darvas. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, Sibiu 2021, 255-257.

S. Berecki, Sz.S. Gál, D.L. Vaida, Paleodemography of the Late Iron Age Cemetery from Fântânele–Dealul Iuşului, Transylvania. Acta Archaeologica Carpathica, sub tipar.

I.V. Ferencz, Economic aspects in the Dacian fortress at Ardeu. Archaeological evidence of cereals processing. In: A. Zanoci, M. Băț (eds.), Economy and Environment in the Iron Age in the Tisza-Dniester region, Berlin, Bons, sub tipar. I.V. Ferencz, G. Vlase, D. Vlase, P. Sfîrloagă, D. Micle, T. Vlase, G. Ursuţ, F. Manea, Comparative thermal and hyphenated analysis of different mortars samples from Deva region. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, sub tipar.


Articles published in collective volumes

S. Berecki, A Late Iron Age grave with human remains from Apahida in the collection of Endre Orosz, In: Festschrift Pieta, Archeologický ústav SAV, sub tipar.

M. Egri, A. Timofan, G. Bounegru, Legionary tituli picti from Apulum (Alba Iulia, Romania). In: C. Leger, S. Raux (eds.), Des objets et des hommes. Études offertes à Michele Fèugeres. Monographies Instrumentum 71. Ed. M. Mergoil 2021, 483-490.

A. Rustoiu, Modelling landscapes, building group identities. În: S. Berecki, Identity in Landscape. Connectivity and Diversity in Iron Age Transylvania, Cluj-Napoca 2021, Editura Mega.

Aurel Rustoiu, Glass beads from the La Tène cemetery at Fântânele-Dâmbu Popii (Transylvania, Romania). In: C. Leger, S. Raux (eds.), Des objets et des hommes. Études offertes à Michele Fèugeres. Monographies Instrumentum 71. Ed. M. Mergoil 2021, 821-830.

A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Chronologie der vorrömischen Eisenzeit in Siebenbürgen. Die Archäologie Fliessender ethnischer und sozialer Identitäten. In: E. Sava, V. Iarmulschi, A. Zanoci, M. Băț, O. Munteanu (eds.), Die Chronologie der vorrömischen Eisen- und frühen Kaiserzeit im Mittel und Südosteuropa: Probleme und Perspektiven. Humboldt-Kolleg. Die Chronologie in den archäologischen Forschungen, Chișinău-Berlin 2021, 75-90, Bons.

A. Rustoiu, I.V. Ferencz, Graves with La Tène weapons and fluid cultural identities. New discoveries from south-western Transylvania. In: Proceedings of The 20th International Colloquium on Funerary Archaeology Graves, Cenotaphs and Votive Deposits of Weapons in Europe - Bronze and Iron Ages, Târgu Jiu, 7th-10th October 2021, sub tipar.

I.V. Ferencz, Noi artefacte celtice descoperite în sud-vestul Transilvaniei. În: In Memoriam Dr. Németi János, Satu Mare 2021, sub tipar.
News

Academic Days of Cluj-Napoca 2022. National Conference with internațional participation „Archaeology in Transylvania. From field research to interpretation (2nd edition)”

Archaeology in Transylvania 2022


International conference „THE ARCHAEOLOGY OF COMMUNITIES AND LANDSCAPES IN THE CARPATHIAN BASIN. INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES 2022”

ARCHAEOLOGY OF COMMUNITIES AND LANDSCAPES IN THE CARPATHIAN BASIN 2022


Zilele Academice Clujene 2021

ZAC 2021


Workshop "Lived lands. Communities, environment and land-use on the middle Mureş valley in the Late Iron Age and Roman provincial period. Methods and theories"

Workshop Lived Lands 2021