DIRECŢII DE CERCETARE  
     
 

Cercetare fundamentală în domeniul arheologiei, numismaticii, istoriei antice a românilor şi istoria artei medievale româneşti. Institutul este implicat în coordonarea principalelor proiecte arheologice naţionale, dar de asemenea colaborăm în proiecte internaţionale bazate în principal pe studiul teoretic.

Principala direcţie de cercetare a departamentului arheologic este arheologia sistematică, dar escavările naţionale recente nu trebuie ignorate. Cercetările privind istoria artei sunt orientate către programele de cercetare fundamentale conduse de Academia Română.

PREZENTAREA PROGRAMELOR DE CERCETARE

Arheologie
1. Contribuţii aduse istoriei Transilvaniei – împărţite pe 13 proiecte de cercetare.
2. Săpături arheologice şi cercetări de teren – 2 programe naţionale de săpături de recuperare şi mai multe cercetări sistematice (slab finanţate).

Istoria Artei
3. Enciclopedia artei medievale şi premoderne din România.

 
     
  PROGRAME  
  PROGRAME NAŢIONALE
Săpături arheologice:
- Programul naţional "Roşia Montană" (2001-2005);
- Programul naţional "Autostrada" (2004-2007);


Programe fundamentale ale Academiei Române:
"Tratatul de Istorie a României", colaborare Dr. Ion Stanciu şi Prof. Dr. Marius Porumb.

Altele:
- Istoria României. Compendiu (editori Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan), Institutul Cultural Român, Bucureşti 2004 - colaborare Dr. C.H. Opreanu şi Dr. A. Rustoiu.
- "History of Romania" Compedium


PROGRAME INTERNAŢIONALE
- Prima misiune arheologică românească în Italia - Săpături la "Villa di Traiano" de la Acinazzo Romano (provincia Roma) în colaborare cu Soprintendenza Archeologica per il Lazio (2001-2002);
- Transformation. The emergence of a common culture in the Northern Provinces of the Roman Empire from Britain to the Black Sea up to 212 A.D. - program de cercetare sub egida Comisiei Europene, programul "Cultura 2000" ( 2004-2007);
- Proiectul IDEA-L (Internet Database for European Arheology - Literature) în cooperare cu Institutul Arheologic German - Roemisch - Germanisch Kommission Frankfurt am Main (2007-2009);


PROGRAME INTERNAŢIONALE ÎN DESFĂŞURAREAcronimul proiectului / Project acronym: ArcheoDanube
Titlul proiectului / Project title: Archaeological Park in urban areas as a tool for Local Sustainable Development / Parcurile arheologice din spa?iile urbane ca instrument de dezvoltare locală sustenabilă
Programul de finanţare / Programme: Interreg Danube
Durata / Duration: 07/2020-12/2022
Ţarile partenere / Partner countries: Slovenia, Ungaria, România, Croaţia, Germania, Bulgaria, Cehia, Austria, Moldova, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Bulgaria


DANUBE cultural heritage in the cities is rich and diverse, but under pressure (due to the lack of common policies, know-how and resources). All the partners are confronted with the same challenges: how to incorporate and present the archaeological heritage into the contemporary social environment, how to incorporate in the urban parts of the cities, how to integrate preserved remains within buildings and areas of the towns for presentations (example: integration of sustainable mobility), how to provide the sustainable development and how to achieve the economic impact and visibility beyond the local level (cultural tourism).
The project will improve and intensify cooperation among relevant actors in DTP in order to preserve, support and valorize cultural heritage through archaeological parks as products in cities for development of archeotourism. The project paves way for preparation of concrete plans, trainings, tools for preservation and presentation and concreate small pilot actions, for improving effectiveness of heritage sites management in support implementation of new initiatives in tourism (archaeotourism). All results are representative for other Danube regions and relevant for the entire area.
Having said this, the consortium convenes in understanding archaeological parks as a tool by which the local communities can manage, control and protect their heritage resources. Moreover, they are a good to connect the local culture, which represents an important period of human history, with the global culture.
In order for our heritage values to remain preserved and make them accessible to contemporary and future generations, it is imperative to develop and advance an integrated planning concept. The project will provide an understanding of archaeological parks as an integrated concept between archaeological heritage/urban development of the city and cultural tourism.

ArcheoDanube project is co-funded by the European Union Funds (ERDF, IPA, ENI) and the Romanian Government.
ArcheoDanube este un proiect co-finantat de Uniunea Europeana, prin instrumentele de finantare ERDF, IPA si ENI, si Guvernul Romaniei.
Project facebook: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/
Project website link: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

Realizările primei perioade / The results of the first period

Proiectul ArcheoDanube a realizat cu success obiectivele primei perioade de implementare a proiectului, încheiată la sfârşitul anului 2020. Prima perioadă a început în iulie 2020 cu realizarea planului-cadru (Framework planning – WP-T1). Coordonatorul WP T1 este Institutul Sloven de Protecţie a Patrimoniului Cultural (ZVKDS).

Pregatirea Metodologiei pentru colectarea documentaţiei de bază de către parteneri (D.T1.1.1) şi-a propus stabilirea modului de documentare a informaţiei necesare pentru realizarea studiului de bază. Principalul obiectiv a fost adunarea de informaţii privind legile şi strategiile europene, naţionale şi regionale, care reglementează şi gestionează patrimoniul arheologic. Mai mult decât atât, scopul a fost ca acest document să includă informaţii despre proiecte europene sau naţionale care se ocupă cu parcuri arheologice. Informaţia colectată este rezultatul contribuţiei tuturor partenerilor proiectului. Pentru a promova colaborarea, au fost utilizate chestionare comune, care au permis partenerilor sa împărtăşeasca tuturor participanţilor datele proprii şi să aibă acces, la rândul lor, la toate temele relevante.

Informaţia adunată a stat la baza redactării Studiului de baza (Baseline study (D.T1.1.2.)), care sintetizează stadiul actual al conservării patrimoniului în raport cu planificarea urbană, principiile de estetică urbană şi turismul cultural. Studiul discută, în acest scop, convenţiile internaţionale, carte şi alte documente-cadru. Acesta mai include o trecere în revistă şi comparaţie a politicilor şi strategiilor naţionale, precum şi a sistemelor de planificare arheologică proprii fiecărei ţîri reprezentate în proiect de catre instituţiile partenere.

În această primă perioadă, a fost pregatită o prezentare a Studiului de bază (D.T1.1.3), care sintetizează principalele rezultate şi propuneri ale Studiului în cadrul unor diapozitive vizuale. Versiunea în limba engleză a fost pregatită şi ulterior tradusă în limbile naţionale ale partenerilor, pentru a putea fi folosită la prezentarea rezultatelor către entităţile implicate la nivel local (stakeholders).

Prima perioadă de implementare a inclus şi redactarea unui ghid unitar privind participarea entităţilor implicate la nivel local (stakeholder involvement (D.T1.2.1)). Acest ghid descrie procesul de identificare şi atragere a unor entităţi care sa se implice la nivel local în dezvoltarea (viitoare) a parcurilor arheologice, precum şi rezultatul acestui proces – constituirea grupului de entitaţi colaboratoare ARCHEODANUBE. Informaţiile au fost adunate printr-un studiu de piaţă, realizat în perioada octombrie – decembrie 2020 de toate cele zece oraşe partenere ale proiectului ARCHEODANUBE. Studiul a relevat disponibilitatea repezentanţilor autorităţilor publice de a face parte din grupul entităţilor colaboratoare. Au fost identificaţi şi alţi colaboratori din domeniul culturii, patrimoniului, turismului şi media care ar putea contribui proiectului ARCHEODANUBE. Pe baza oportunităţilor identificate, fiecarui oraş partener i-au fost pregaătite şi comunicate recomandări pentru constituirea grupurilor de colaboratori.

Livrabilele pregătite:

D.T1.1.1 Metodologia pentru colectarea documentaţiei de bază
D.T1.1.2 Sinteza concisă a studiului de bază
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/2dc3d9916b6065e130cb53549b046b26ebbf4443.pdf

D.T1.1.3 Prezentarea principalelor rezultate şi propuneri ale Studiului de bază (Baseline Study)
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/b02e8c1fb686315c35b413ec5620476771c8a803.pdf
Pentru versiunea în limba română, vizionaţi


D.T1.2.1 Dezvoltarea unui ghid comun pentru participarea entităţilor colaboratoare
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/cdb4437f64ec011ef475e07da877ed91feea4ccb.pdf

ArcheoDanube este un proiect co-finanţat prin fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI) şi de Guvernul României

Mai multe informaţii despre proiect gasiţi la:
Facebook: https://www.facebook.com/ArcheoDanube/
Website: http://www.interreg-danube.eu/archeodanube

 
   
 
2010 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei