Bibliotecar: Nora OPREAN
 
 

Fondul de carte al Bibliotecii Institutului este unul din cele mai valoroase din România şi cuprinde lucrări de specialitate din domeniul istoriei antice, arheologiei, filologiei clasice, numismaticii, epigrafiei, precum şi din domeniul istoriei artei bizantine şi medievale româneşti, istoriei artei universale, numeroase periodice româneşti şi din străinatate.

Biblioteca are un caracter documentar, fiind destinată în primul rând cercetătorilor, dar şi altor categorii de studioşi.

Actualul fond de carte s-a format la începutul secolului al XX-lea, cuprinzând în prezent cărţi ce provin de la Muzeul Ardelean, Institutul de Studii Clasice, Institutul de Istorie Naţională sau Institutul de Istorie şi Arheologie. Dintre donaţiile de carte menţionăm Fondul Constantin Daicoviciu şi Donaţia Virgil Vătăşianu.

Patrimoniul bibliotecii se îmbogaţeşte nu numai datorită achiziţiilor şi donaţiilor, dar şi prin schimbul intern şi internaţional cu revistele Institutului, Ephemeris Napocensis şi Ars Transsilvaniae. Schimbul intern se face cu cca 30 de instituţii academice şi muzeale, iar schimbul internaţional de publicaţii este realizat cu peste 50 de instituţii cu profil similar.

În prezent Biblioteca Institutului de Arheologie şi Istoria Artei funcţionează în acelaşi spaţiu cu Biblioteca Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, completându-se una pe alta în privinţa fondului documentar, iar personalul avand o bună colaborare.

Patrimoniul Bibliotecii Institutului se compune din 20.392 volume, din care 12.616 cărţi şi 7.776 periodice.

Din punct de vedere tematic
Arheologie, istorie veche şi filologie clasică: 10.127 volume
Istoria artei: 2.489 volume

 
CARTI NOI IN BIBLIOTECA
 
   
2023 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Administrare şi editare de conţinut: Andreea Drăgan