Existenţa în perioada interbelică la Universitatea din Cluj a Seminarului de Istoria Artei, condus de prof. Coriolan Petranu, a impulsionat studiile de istoria artei, o atenţie specială find acordată artei româneşti din Transilvania.

Cercetările în domeniu, coordonate de acad. Virgil Vătăşianu, au luat un avânt deosebit începând cu anii ‘60 ai secolului trecut, după reîntemeerea studiilor universitare de specialitate şi crearea unui grup de studioşi la Secţia de Istoria Artei de la Filiala Academiei Române din Cluj.

Membrii Departamentului (Gheorghe Arion, B.Nagy Margit, Marius Porumb, Nicolae Sabău, Kovacs Andras, Ştefan Matei) au abordat înainte de 1990 teme majore privind arta medievală şi premodernă din Transilvania, temele colective realizate de-a lungul anilor fiind repertoarierea monumentelor istorice din o serie de judeţe transilvane: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu. Documentarea efectuată pe teren în anii 1970-1989 s-a desfăşurat în condiţii deosebit de grele, cu o dotare necorespunzătoare la nivel instituţional, fără aparatură şi materiale foto.

După 1990 cercetătorii Departamentului au continuat studierea patrimoniului cultural, la standarde europene, în cu totul alte condiţii. Datorită colaborării şi suportului financiar al Consiliului Cultural al Saşilor Transilvăneni din Germania (Gundelsheim), au fost documentate peste 200 de localităti de colonizare săsească, mai multe volume din Topografia monumentelor din Transilvania fiind publicate în ediţii bilingve româno-germane.

În prezent membrii şi colaboratorii externi ai Departamentului sunt angrenaţi în elaborarea unei lucrări monumentale Enciclopedia artei medievale şi premoderne din România.

Departamentul a organizat sesiuni de comunicări, respectiv douăsprezece ediţii ale Simpozionului Naţional acad. Virgil Vătăşianu, sau simpozionul Monumente istorice din România, valori ale Patrimoniului Cultural European.

Cu prilejul Centenarului acad. Virgil Vătăşianu (1902-2002) la Cluj Napoca au avut loc Simpozionul Naţional de Istoria Artei, lansarea reeditării volumului Istoriei artei feudale în Ţările Române de Virgil Vătăşianu, a volumului omagial Arta românească – Arta europeană, precum şi a altor lucrări dedicate evenimentului. La Muzeul Naţional de Artă din Cluj Napoca s-a organizat o amplă expoziţie documentară închinată ilustrului dascăl al şcolii clujene de istoria artei.

Departamentul de Istoria Artei editează, începând cu 1991, primul periodic de artă medievală şi premodernă din România, revista anuală Ars Transsilvaniae.
 
2023 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Administrare şi editare de conţinut: Andreea Drăgan