ACTE NORMATIVE
     
 

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei funcţionează pe baza unor regulamente aprobate de Academia Română:

Regulamentul de organizare şi funcţionare al IAIAC

Regulamentul de ordine interioară al IAIAC

Adresa de aprobare din partea Academiei Române 
   
 
2010 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei