ACTE NORMATIVE
     
 

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei funcţionează pe baza unor regulamente aprobate de Academia Română:


Regulamentul Consiliului Ştiinţific al IAIAC (2024)

Adresa de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului Consiliului Ştiinţific IAIA Cluj (2024)

Regulamentul de organizare şi funcţionare al IAIAC (2024)

Regulamentul de ordine interioară al IAIAC (2021)

Adresa de aprobare a Regulamentului de ordine interioară al IAIA Cluj din partea Academiei Române (2021) 
   
 
2023 / Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Administrare şi editare de conţinut: Andreea Drăgan